top of page
IDW.webp

Par mums

Kā iekļaujoša organizācija PARCA atbalsta cilvēkus neatkarīgi no viņu tautības, dzimuma, vecuma, spējām, rases, reliģijas vai seksuālās orientācijas, lai veicinātu izpratni un izpratni par Apvienotās Karalistes dzīvesveidu un tā paradumiem un paražām. Mēs svinam un veicinām dažādību visā valstī, galveno uzmanību pievēršot Pīterboro apgabalam.

Mūsu redzējums:
Bēgļiem, patvēruma meklētājiem un migrantu kopienām ir visas nepieciešamās prasmes un pārliecība, lai realizētu savu potenciālu, un viņi ir integrēti Pīterboro pilsētā, kas ciena daudzveidību.

Mūsu misija:
Izstrādāt un vadīt vienas pieturas kopienas centru, kurā bēgļi, patvēruma meklētāji, nelabvēlīgā situācijā esošās un migrantu kopienas saņem visu nepieciešamo atbalstu un pakalpojumus, lai veidotu kvalitatīvu dzīvi un veicinātu saliedētu kopienu Greater Peterborough, kas novērtē dažādību.

Mūsu vēsture 

Ritiniet mūsu laika skalu, lai redzētu mūsu darba progresu...
bottom of page