top of page

ਅਫਗਾਨ ਪੁਨਰਵਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈਅਫਗਾਨ ਸਥਾਨਾਂਤਰਣ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਨੀਤੀਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਰਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਟਾਫ (LES) ਨੂੰ ਸਥਾਨਾਂਤਰਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ। 

ਪੁਨਰਵਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ LES ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਯੂਕੇ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਰੀਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਫਰ ਸੇਵਾ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ LES ਲਈ ਸੰਭਾਵਿਤ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਜੋਖਮ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। 

ਪੀਟਰਬਰੋ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਿਲ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ 100 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਵਸਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਗਠਨ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਫਗਾਨ ਰੀਲੋਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ (ARAP), ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਅਫਗਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਪੁਨਰਵਾਸ ਯੋਜਨਾ (ACRS) ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਫਗਾਨ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ PARCA ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਅਫਗਾਨ ਆਗਮਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ 

 

Supporting  ਪੀਟਰਬਰੋ ਵਿੱਚ ARAP/ACRS ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ

ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਨਿੱਜੀ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਟਰਬਰੋ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਫਗਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਲਿੰਕ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ: https://www.peterborough.gov.uk/residents/support-for-afghan-refugees 

PARCA ਅਫਗਾਨ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ: 

 • (a)ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਵਧਾਈਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਿਖਾਓ

 • b)ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਪੈਕੇਜ

  • ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ 

  • ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ (ਬੱਸ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਹਾਇਤਾ / ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਗਾਈਡ)

  • ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਮੂਹ (ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ  ਮਸਜਿਦਾਂ ਅਤੇ ਚਰਚਾਂ)

  • ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਹਾਇਤਾ (ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ)

  • ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ

  • ਸਿਹਤ (ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਜੀਪੀ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬੁਕਿੰਗ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ)

  • ਉਪਯੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ (ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਬਣਾਉਣਾ) 

  • DWP / ਜੌਬ ਸੈਂਟਰ ਪਲੱਸ (ਜੋਬ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ)

  • ਸਿੱਖਿਆ (ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਕੋਰਸ)

  • HMRC ਅਤੇ ਕਸਟਮਜ਼

 • c)ਏਕੀਕਰਣ ਸਮਰਥਨ

ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ PARCA ਨਾਲ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਕਰਾਉਣਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੀਟਰਬਰੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਪੀਟਰਬਰੋ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ  ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਣ।

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਰਿਸਾ ਨਾਥੂ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: manager.ARAP@parcaltd.org ਜਾਂ ਕਾਲ ਕਰੋ 07491 957582 / 01733 563420

bottom of page