top of page

ਸੀਰੀਅਨ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਯੋਜਨਾ (VPRS)

ਸਤੰਬਰ 2015 ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯੂਕੇ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 20,000 ਸੀਰੀਆਈ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਸਾਏਗਾ।

ਪੀਟਰਬਰੋ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ (ਪੀਸੀਸੀ) ਨੇ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਟਰਬਰੋ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 100 ਸੀਰੀਆਈ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਸਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਪਰਿਵਾਰ (ਲਗਭਗ 23 ਲੋਕ) ਸਤੰਬਰ 2016 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸੀਰੀਅਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਪੁਨਰਵਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਪਹੁੰਚੇ।

PARCA ਨੂੰ ਪੀਟਰਬਰੋ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਿਲ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ,  ਉਸ ਸਕੀਮ ਦੁਆਰਾ ਨਵੇਂ ਆਏ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਹੋਮ ਆਫਿਸ-ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੋਹੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।

PARCA ਦੀ ਟੀਮ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਈਨਪੋਸਟ ਕਰਨਾ ਜੋ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸੀਰੀਅਨ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਨੂੰ ਜੋ ਸਹਾਇਤਾ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • a) ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਮਿਲੋ ਅਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰੋ

 • b) ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਪੈਕੇਜ

  • ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ 

  • ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ (ਬੱਸ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਹਾਇਤਾ / ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਗਾਈਡ)

  • ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਮੂਹ (ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ  ਮਸਜਿਦਾਂ ਅਤੇ ਚਰਚਾਂ)

  • ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਹਾਇਤਾ (ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ)

  • ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ

  • ਸਿਹਤ (ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਜੀਪੀ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬੁਕਿੰਗ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ)

  • ਉਪਯੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ (ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਬਣਾਉਣਾ) 

  • DWP / ਜੌਬ ਸੈਂਟਰ ਪਲੱਸ (ਜੋਬ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ)

  • ਸਿੱਖਿਆ (ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਕੋਰਸ)

  • HMRC ਅਤੇ ਕਸਟਮਜ਼

 • c) ਏਕੀਕਰਣ ਸਮਰਥਨ

ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ PARCA ਨਾਲ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਕਰਾਉਣਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੀਟਰਬਰੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਪੀਟਰਬਰੋ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ  ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਣ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ 01733 563420 'ਤੇ ਮੋਏਜ਼ ਨਾਥੂ (CEO/ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਨੇਜਰ) ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

bottom of page